Ångerrätt/Returrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, tar varan i fysisk besittning. Vill du utöva ångerrätten ska du till Börjes Färg AB skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du ska skriva in ditt namn, ditt ordernummer, telefonnummer och din e-postadress. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka hela summan för de varor som returneras. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi har rätt att vänta med återbetalningen tills dess att vi ha fått tillbaka varan från dig. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Kostnaderna uppskattas till cirka 160 SEK. Kom ihåg att produkten måste returneras i oförändrat skick och i originalförpackning. Originalförpackningen får inte användas som ytterkartong eftersom produkten kan skadas. Om produkten använts och inte längre är i oförändrat skick förbehåller vi oss rätten att göra ett värdeminskningsavdrag på återbetalningen vid retur. I de fall produkten är speciellt tillverkad för en viss kund gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.